Kursledarna

WordPress Kurs är en del av Black Eye media AB. Ett företag som leds av Jakob Söe-Pedersen. Jakob är i grunden film/TV regissör utbildad på Dramatiska Institutets regi linje för spelfilm. Jakob har senare vidareutbildat sig inom grafisk produktion.

Jakob har bland annat utbildats vid Berghs School Of Communication. Medieproduktionen inom Black Eye Media leds alltså av Jakob, som tar det övergripande ansvaret för utformning, funktionalitet och deadlines.

Hjälp med WordPress via WordPress konsult

Det är även Jakob som leder vissa av kurserna via Black Eye Media i WordPress och är certifierad expert i Photoshop. Jakob har runt 15 års erfarenhet av kursledning inom grafisk produktion, webbproduktion, print och videoproduktion. Black Eye Media AB anlitar dock också externa kursledare med minst lika mycket erfarenhet inom deras respektive ämnen.

Adobe Certified Expert

Wordpress kursledare